bt-web-1

Monday–Friday, 10 am–6 pm
Room 1801, 23 Building A, Baijiazhuang Dong Li, Chaoyang District, Beijing, China 100026
info@beijingtoday.com.cn
(010) 6590 2515
(010) 6590 2525

Editorial

Jack Wang, Editor-in-Chief ( )
Su Derui, News Editor ( )
Diao Diao, Entertainment & Music Editor ( )

Reporters

Karena Hu, Business & News ( )
Li Zhixin, Business

Business & Advertising

Venus Lee, Business Development ( )
Zhou Xu, Sales ( )
Diao Jiayi Marketing Assistant

Administration

Zhang Yanping, Publisher and Owner
Li Xiaobing, Vice Publisher